Cử hành phụng vụ Chúa nhật năm A
Tác giả: Cử hành
Ký hiệu Tác giả: CUH
DDC: 263.3 - Ngày, thời gian, địa điểm hành đạo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm A
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0011435
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1993
Khổ sách: 20
Số trang: 302
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích