Nghiên cứu Đông Nam Á - 2016 - S5 (194)
Phụ đề: Tạp chí lịch sử - văn hóa Đông Nam Á
Tác giả: Nghiên cứu Đông Nam Á
Ký hiệu Tác giả: NĐNA
DDC: 900.559 - Ấn phẩm định kỳ về địa lý và lịch sử Đông Nam Á
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 2016/S194
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0011526
Nhà Xuất bản: Viện khoa học xã hội VN
Năm Xuất bản: 2016
Khổ sách: 27
Số trang: 84
Tình trạng: Tham khảo
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích