Đời sống nội tâm
Phụ đề: Kinh nghiệm Kitô Giáo
Tác giả: Kinh sĩ Jacques LECLERCQ
Ký hiệu Tác giả: LE-J
Dịch giả: Vũ Văn Tự Chương
DDC: 248.2 - Cảm nghiệm, kinh nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0011541
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2011
Khổ sách: 20
Số trang: 377
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích