Có gì mới về Thiên Chúa ?
Tác giả: Maurice Fourmond
Ký hiệu Tác giả: FO-M
Dịch giả: Lê Văn Thành
DDC: 248.2 - Cảm nghiệm, kinh nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0011543
Nhà Xuất bản: Tôn giáo, Hà Nội
Năm Xuất bản: 2011
Khổ sách: 20
Số trang: 222
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0065347
Nhà Xuất bản: Tôn giáo, Hà Nội
Năm Xuất bản: 2011
Khổ sách: 20
Số trang: 222
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích