Ngôn ngữ tình yêu
Tác giả: Gary Chapman
Ký hiệu Tác giả: CH-G
Dịch giả: Xuân Hương
DDC: 248.2 - Cảm nghiệm, kinh nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0011546
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2012
Khổ sách: 20
Số trang: 288
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích