Homilies forall Sundays Year A
Tác giả: Pedro V. Salgado, OP
Ký hiệu Tác giả: SA-P
DDC: 248.2 - Cảm nghiệm, kinh nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0011551
Nhà Xuất bản: Không có
Năm Xuất bản: 2008
Khổ sách: 22
Số trang: 269
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích