Danh ngôn của các tổ phụ trong hoang mạc
Tác giả: Thomas Merton
Ký hiệu Tác giả: ME-T
DDC: 248.2 - Cảm nghiệm, kinh nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0011562
Nhà Xuất bản: An Tôn & Đuốc Sáng
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 100
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0064788
Nhà Xuất bản: An Tôn & Đuốc Sáng
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 100
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0065105
Nhà Xuất bản: An Tôn & Đuốc Sáng
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 100
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích