Thời sự thần học - 1994/S1-S5
Phụ đề: Tạp chí Thần Học Công Giáo
Tác giả: Thời sự thần học
Ký hiệu Tác giả: TSTH
DDC: 230.05 - Ấn phẩm định kỳ về thần học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 1994/S1-5
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0000583
Nhà Xuất bản: Nhóm V.Phạm Hiếu Liêm
Năm Xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 130
Tình trạng: Tham khảo
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích