Encyclopédia Planète
Tác giả: Louis Pauwels
Ký hiệu Tác giả: PA-L
DDC: 599.9 - Con người: sinh thái học người, sự biến thể; Di truyền: Giới tính, tuổi tác, tiến hóa; Nhân chủng;
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0046714
Nhà Xuất bản: Planète
Khổ sách: 15
Số trang: 252
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích