Như hương trầm - Học hỏi Thánh vịnh và Thánh ca Cựu ước Tân ước
Tác giả: Hoàng Đắc Ánh, Trần Phúc Nhân
Ký hiệu Tác giả: HO-A
DDC: 223 - Thi ca Kinh Thánh Cựu Uớc
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0017022
Nhà Xuất bản: TT Phaolô Nguyễn Văn Bình
Năm Xuất bản: 1992
Khổ sách: 20
Số trang: 284
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0017737
Nhà Xuất bản: TT Phaolô Nguyễn Văn Bình
Năm Xuất bản: 1992
Khổ sách: 20
Số trang: 284
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0067936
Nhà Xuất bản: Tủ sách Đại Kết
Năm Xuất bản: 1992
Khổ sách: 20
Số trang: 284
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 215OP0074415
Nhà Xuất bản: Tủ sách Đại Kết
Năm Xuất bản: 1992
Khổ sách: 20
Số trang: 284
Kho sách: Kho II
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích