Le Décret de Vatican II sur l'Oecuménisme
Tác giả: Cardinal Lorenz Jaeger
Ký hiệu Tác giả: JA-C
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0001175
Nhà Xuất bản: Église Vivante-Casterman
Năm Xuất bản: 1965
Khổ sách: 20
Số trang: 196
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích