Encyclique Populorum Progressio Sur le Développement Des Peuples
Tác giả: L'Action Populaire
Ký hiệu Tác giả: POP
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0000301
Nhà Xuất bản: Spec
Năm Xuất bản: 1967
Khổ sách: 20
Số trang: 199
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích