El concordato de 1851
Tác giả: D. Antonio Elias de Molins
Ký hiệu Tác giả: MO-D
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Ý
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0001246
Nhà Xuất bản: Madrid
Năm Xuất bản: 1882
Khổ sách: 15
Số trang: 214
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích