WAYS OF PEACE - Papal Messages for the World days of Peace
Tác giả: WAYS
Ký hiệu Tác giả: WAY
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0001045
Nhà Xuất bản: Vatican City
Năm Xuất bản: 1968
Khổ sách: 22
Số trang: 260
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích