Traité de droit canonique - T.4+5
Tác giả: Raoul Naz
Ký hiệu Tác giả: NA-R
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Song ngữ
Tập - số: T4+5
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0001236
Nhà Xuất bản: Letouzey et Ané
Năm Xuất bản: 1948
Khổ sách: 22
Số trang: 848
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích