Kinh Rất Thánh Mân Côi
Tác giả: Kinh
Ký hiệu Tác giả: KIN
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 2002
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0001199
Nhà Xuất bản: Phong Trào Maria
Năm Xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 47
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích