Tông huấn Kitô hữu giáo dân của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II
Tác giả: Kitô hữu
Ký hiệu Tác giả: KIT
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0001178
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 171
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích