Letter of Pope John Paul II to the Elderly
Tác giả: LETTER
Ký hiệu Tác giả: LET
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0001256
Nhà Xuất bản: Paulines
Năm Xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 32
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích