Lettre Apostolique du page Jean Paul II
Tác giả: Lettre
Ký hiệu Tác giả: LET
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0001260
Nhà Xuất bản: Typographie Polyglotte Vaticane
Khổ sách: 15
Số trang: 65
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích