Năm Thánh cứu chuộc
Tác giả: Năm
Ký hiệu Tác giả: NAM
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0001240
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1983
Khổ sách: 20
Số trang: 64
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích