The Jurisdiction of the Confessor
Tác giả: James P. Kelly, J.C.D
Ký hiệu Tác giả: KE-J
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: 1929
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0001189
Nhà Xuất bản: Benziger Brothers
Năm Xuất bản: 1929
Khổ sách: 18
Số trang: 273
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích