The Pope Speaks To Mothers Allocution of Pope Pius XII 1941
Tác giả: The Pope
Ký hiệu Tác giả: POP
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0000288
Nhà Xuất bản: Catholic Truth Society
Năm Xuất bản: 1958
Khổ sách: 15
Số trang: 16
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích