Journée Mondiale du malade/ Pourquoi la célébrer, Comment la Célébrer
Tác giả: Journée
Ký hiệu Tác giả: JOU
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: 1992
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0001196
Nhà Xuất bản: Cité Du Vatican
Năm Xuất bản: 1992
Khổ sách: 20
Số trang: 77
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích