Derecho Matrimonial Canónico
Tác giả: R.P.Dr. Vinc Montserrat Meliá, O.P
Ký hiệu Tác giả: ME-V
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Tây Ban Nha
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0001250
Nhà Xuất bản: Editorial Liturgica Espanola, S.A
Năm Xuất bản: 1961
Khổ sách: 18
Số trang: 597
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích