Pontificiae Academiae Scientiarvm Docvmenta - 4: Declaration on prevention…
Tác giả: Pontificiae
Ký hiệu Tác giả: PON
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: T4
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0000297
Nhà Xuất bản: Pontificia-Academia-Scientiarvm
Năm Xuất bản: 1982
Khổ sách: 24
Số trang: 27
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích