Những mục tử như lòng mong ước (Pastores Dabo Vobis)
Tác giả: Joannes Paulus II
Ký hiệu Tác giả: PA-J
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0001257
Nhà Xuất bản: Joannes Paulus II
Năm Xuất bản: 1992
Khổ sách: 20
Số trang: 229
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích