Elementa iuris ecclesiastici
Tác giả: Dante Munerati S.S
Ký hiệu Tác giả: MU-D
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Tây Ban Nha
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0001243
Nhà Xuất bản: Augustae Taurinorum
Năm Xuất bản: 1903
Khổ sách: 20
Số trang: 447
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích