The interpretation of the Bible in the Church
Tác giả: The interpretation
Ký hiệu Tác giả: INT
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: 1993
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0001202
Nhà Xuất bản: Libreria Editrice Vaticana
Năm Xuất bản: 1993
Khổ sách: 15
Số trang: 130
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích