Cursus Juris Canonici - 3
Tác giả: P. Ubaldi Giraldi
Ký hiệu Tác giả: GI-U
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Latin
Tập - số: T3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0001225
Nhà Xuất bản: Matriti
Năm Xuất bản: 1865
Khổ sách: 20
Số trang: 481
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích