Concilium Theology in the age of renewal - V.38: The sacraments in Theology
Tác giả: Canon Law
Ký hiệu Tác giả: LAW
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: V.38
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0001186
Nhà Xuất bản: Paulist Press
Năm Xuất bản: 1968
Khổ sách: 20
Số trang: 183
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích