HUMANAE VITAE - Encyclical Letter Of his Holiness Pope John Paul VI…
Tác giả: HUMANAE VITAE
Ký hiệu Tác giả: VI-H
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0001212
Nhà Xuất bản: Paulines
Năm Xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 30
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích