Responses to the Signs of the times
Tác giả: Abdon Ma. C. Josol CSsr
Ký hiệu Tác giả: JO-A
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: 1991
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0001192
Nhà Xuất bản: Redemptorist Pub.
Năm Xuất bản: 1991
Khổ sách: 20
Số trang: 378
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích