Những vấn đề của Giáo Hội chúng ta
Tác giả: Nguyễn Văn Nội
Ký hiệu Tác giả: NG-N
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0001233
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 69
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích